Tag Archives: மேக நோய்

மேக நோய் குணமாக

secondary_syphilis

மேக நோய் ( Syphilis )  என்பது பாதுகாப்பற்ற பாலியல் உறவுகள் மற்றும் தாய்  சேய் வழியாக பரவக்கூடிய ஒரு வித தொற்று நோய் இந்த நோய் தாக்கிய 10 – 15 தினங்களில் சிறு சிறு கொப்புளங்கள் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் தோன்றும்.  ஆசனவாய், பிறப்புறுப்புகள், மற்றும் வாய், உதடுகளில் தோன்றும் உடலில் அனைத்துப்பாகங்களிலும் இந்த