Tag Archives: பசலை

எலும்பை பலமாக்கும் பசலைக்கீரை

DCFC0011

கூரைகளின் மேல் பச்சை பசேலென்று படர்ந்து வளரக்கூடிய கொடி வகை, சிவப்பு நிறத்தில் கொடியையும், காய்களைகளையும் கொண்டச் செடி, நல்ல மொத்தமான இலைகளை உடைய தாவரம். இந்த இலைகளில் அதிகமாக கால்சியம் நிறைந்துள்ளது.  இந்த கீரையை வணக்கி சாப்பிடும் போது நேரடியாகவே எலும்புகளுக்கு கால்சியம் சென்று விடுகின்றது.  இதனால் எலும்பு நல்ல திடமாகவும், அகலமாகவும் வளரும்.