வேற்றுகிரகவாசியா? விசித்திர வடிவில் வந்த உயிரினம்

strangeanimal

வேற்றுகிரகவாசிகளை பற்றிய செய்திகள் அவ்வப்போது வந்தவண்ணம் இருந்தாலும், அது முழுவதுமாக ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்ட தகவல் இல்லை. நாம் வேற்றுகிரகவாசியை பார்த்திருக்கிறோமோ இல்லையோ, ஏலியன் பற்றிய திரைப்படங்களே, அவர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்புவதற்கு காரணம். சமீபத்தில் இது போன்ற ஒரு உயிரினம், உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் இது பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் வெளியாகவில்லை. அந்த வீடியோ காட்சியை பாருங்கள்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.