உடலில் இருந்து கெட்ட நீர் வெளியேற வேண்டுமா?

imagesCADLUN1O

சிலருக்கு உடலில் அதீத கொழுப்பு காரணமாக கெட்ட நீர் அதிகமாக உடலில் தேங்கிவிடுகின்றது. இந்த கெட்ட நீர் உடலை பெருக்கச் செய்து உடலின் தோற்றத்தையே மாற்றிவிடக்கூடியது.  இதனால் இந்த கெட்ட நீரை வெளியேற்ற வேண்டும்.  உடல் இளைக்க நாம் இந்த கெட்ட நீரை கண்டிப்பாக வெளியேற்றியே ஆக வேண்டும்.

காக்கிரட்டான் இலைச்சாறு இஞ்சி சாறு இவற்றை கலந்து  குடிக்கும் போது இந்தக் கலவை உடலில் கலக்கப்பட்டு உடலில் அதிகமாக வியர்வையை உருவாக்கிவிடுகின்றது.

நீர்முள்ளி விதை நெருஞ்சில்  வெள்ளரிவிதை இவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து இடித்து கஷாயம் தயாரித்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கலந்து குடிக்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.