பால் சுரப்பு நிற்க

download (12)

தாய்மார்கள் சிலபேர்களுக்கு பால்பாக்கியம் பெருத்து நிற்கும்…. குழந்தைகள் பெரிதாக வளர்ந்து வந்தப்பின் பாலை நிறுத்த முடிவு செய்வார்கள்..  இப்படி நிறுத்த முடியாமல் தவிப்பவர்கள் இந்த வைத்தியத்தை கையாண்டு பாருங்கள்.

தேங்காய் பூவை வதக்கி ஒரு துணியில் வைத்து மார்பில் கட்டிவிடவும்.  இது போல் இரண்டு நாட்கள் செய்தால் பால் நின்றுவிடும்.

மல்லிகை பூவை மார்பகத்தில் வைத்துக்கட்ட பால் சுரப்பது முன்றே நாட்களில் தடைப்பட்டு விடும்.

துவரம்பருப்பை அரைத்து விட்டு அதை 3 நாட்கள் மார்பில் பற்றுப் போட தாய்ப்பால் வற்றிவிடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.