உஷார்….வங்கிகளுக்கு இம்மாத இறுதியில் 4 நாட்கள் விடுமுறை

download (6)

மார்ச் 24 முதல் 27 வரை வங்கிகளுக்கு 4 நாள் தொடர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மார்ச் 24 ஹோலி பண்டிகை, மார்ச் 25 புனித வெள்ளி, மார்ச் 26 சனிக்கிழமை விடுமுறை, மார்ச் 27 ஞாயிற்றுகிழமையும் சேர்த்து வங்கிகளுக்கு நான்கு நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்கு நாள் தொடர் விடுமுறையால் வர்த்தக பணபரிமாற்றம் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்படும். மேலும் நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான ஏ.டி.எம்.களில் பணத் தட்டுப்பாடு உயர்வாக வாய்ப்பு உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.