உள் நாக்கு வளர்கின்றதா?

download (18)

நாக்கின்  உட்பகுதி சிலருக்கு வளர்ந்து விடும்.  இதை ஆங்கிலத்தில் டான்சில் என்று அழைப்பர்.  இந்த டான்சில் ஆனது நாக்கு வளரும் நோயாகும்.  இந்த உள் நாக்கு தொண்டைப்பகுதியில் இருந்து வளர்ந்து வருகின்றது.

இதனால் நாக்கு தடித்தும். உணவினை உண்ண முடியாதபடி இருக்கும்.  பேசும் போது நாக்கு திக்க செய்யும்.  ”த” வகை எழுத்துக்கள் சரியாக உச்சரிக்க முடியாது.

இதை சரிசெய்ய பழம் புளியை நன்றாக மசித்து உள்நாக்கில் தடவி வந்தோமானால் உள்நாக்கு வளரும் பிரச்சினைகள் நீங்கிவிடும்.

உப்பு, பழம், புளி அரைத்து உள் நாக்கு வளரும் பிரதேசத்தல் தடவினால் போதும் உள் நாக்கு வளருவது தடுக்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.