வயிற்றில் பூச்சியா சுண்டைக்காய் சாப்பிடுங்க

images (3)

வயிற்றில் பூச்சியா சுண்டைக்காய் இருக்க பயம் ஏன். கையளவு சுண்டைக்காய் இருந்தால் அதைக் குழம்பு வைத்துச் சாப்பிட்டால் வயிற்றில் உள்ள நாடாப்புழுக்கள் இறந்துவிடும்.

சுண்டைக்காய், கசப்புச்சுண்டை, கறிச்சுண்டை என்று கசப்புடனும் கசப்பின்றியும் கிடைக்கின்றது. சுண்டக்காயை வாங்கி மோரில் ஊறவைத்து, வற்றலாகப் போட்டு வறுத்தும், குழம்பில் சேர்த்தும் சாப்பிடலாம்.

கசப்பு சுண்டைக்காய், கறிச்சுண்டைக்காய் இரண்டுமே வாயுத் தொந்தரவு மற்றும் வயிற்றில் உள்ள கிருமிகளுக்கு நல்ல மருந்து ஒரு குடும்பத்தினருக்கு (5 பேர் அடங்கியது) வருடத்திற்கு 2 லிட்டர் கசப்பு சுண்டைக்காய் உணவுடன் சேர்த்துச் சாப்பிட்டு வர, கிருமித் தொந்தரவு இருக்காது அமிபீயாஸிஸ் போன்ற கிருமிகளையும் சுண்டைக்காய் விரட்டி விடும்

சுண்டைக்காயை வற்றல் செய்தும் சாப்பிடலாம்.  இந்த வற்றல் சுண்டைக்காய் ஆனது உடலுக்குச் சென்று கிருமிகளை அழிக்க வல்லது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.