விளையாட்டாக எரிந்த கத்தி தோழியை கொன்றுவிட்டது…திடுக்கிடும் வீடியோ

images (10)

விளையாட்டாக எரிந்த கத்தியானது தோழியின் நெற்றியில் பட்டு கொன்றுவிட்டது.  இந்த வீடியோ தான் அதற்கு ஆதாரமாகவும் போனது….விளையாட்டு வினையானது….

Leave a Reply

Your email address will not be published.