விண்வெளியில் முதன் முறையாக பூத்தது பூ ஒன்று

space_flower_003

விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றது.  இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளில் பல சோதனைகளை செய்து பார்க்கின்றார்கள்.  இப்போது விண்வெளியில் பூச்செடி ஒன்றை வளர்த்து அதில் பூவையும் பூக்க வைத்துவிட்டார்கள் என்றால் என்ன சொல்ல?

சர்வதேசத்தின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி களம் ஒன்று பூமியில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 250 கிமீ தொலைவில் உள்ளது.  இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் கடந்த நவம்பர் மாதம் வளர்க்கப்பட்ட ஜின்னியா என்ற செடிதான் பூத்துள்ளது.

இந்த செடி வளர ஒளிச்சேர்க்கைக்கு சூரிய வெளிச்சம், நீர் மற்றும் மண் தேவைப்படும்.  சூரிய வெளிச்சத்திற்கு பதில் LED விளக்குகளை எரியவிட்டு செடிகளை வளர்த்துள்ளனர்.  இந்த ஆராய்ச்சிகளின் முடிவில் அழகான பூக்கள் பூத்துள்ளது.  இனிமேல் காய்கறி தரும் தாவரங்களை வளர்த்து காய் கனிகளை பெற முயற்சி செய்யலாம் என்று விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.