சுடுதண்ணீரை மீண்டும் கொதிக்கக்கூடாது

hot water

டீ தயாரிக்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை அடுப்பில் கொதிக்க வைக்கிறீர்கள்.  பின் அடுப்பை நிறுத்தி விடுகிறீர்கள்.  ஏதோ ஒரு விஷயத்தால் உங்கள் கவனம் திசை திருப்பப்படுகிறது.  டீ போட வேண்டும் என்று நீங்கள் மீண்டும் நினைக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீர் ஆறிப் போயிருக்கும்.  எனவே நீங்கள் மீண்டும் அந்த நீரை கொதிக்க  வைப்பீர்கள்.  மீண்டும் இது நடக்கிறது.  நிற்க. அதே நீரை மீண்டும் கொதிக்க வைக்க வேண்டாம்.  இதை நீங்கள் ஏற்கனவே செய்திருந்தால் அதனை மாற்ற கால தாமதம் ஆகி விட்டது.  ஆனால் எதிர்காலத்தில் எப்போதும் செய்யாதீர்க்ள.  மீண்டும் கொதிக்க வைக்கும் தண்ணீர் மிகவும் ஆபத்தானதாகும்.  ஏனெனில் நீரின் இராசயன கூட்டமைப்பு கொதிக்க வைக்கும் போது மாறி விடுகிறது.

குளிர் காலத்தில் கொதி நீரில் குளிப்பது நல்லதா அல்லது குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது நல்லதா?  நீரைக் கொதிக்க வைக்கும் பொழுது அதிலிருந்து வரும் நீராவியை நீங்கள் எப்படி உங்கள் கண்களால் பார்க்க முடிகிறது என்று தெரியுமா?  நீரில் உள்ள ஆவியாகும் சேர்மங்கள் நீரை கொதிக்க வைக்கும் போது ஆவியாக மாறி நீராவியாக அதனைவிட்டு வெளியேறுகின்றன.  நீங்கள் நீரை ஆற வைக்கும் போது அதிலு்ள்ள கலைக்கப்பட்ட ஆவியான வாயுக்கள் மற்றும் கனிமங்கள் மீண்டும் அதிலேயே படிகின்றன.

நீங்கள் நீரை மறுபடியும் கொதிக்க வைக்கும் போது அதிலுள்ள இராசயன செர்மங்கள் மீண்டும் மாற்றம் அடைகின்றன.  இது தீமையை விளைவிக்கக் கூடியதாகும்.  நீரை மீண்டும் கொதிக்க வைக்கும் பொழுது. நீரில் உள்ள ஆபத்தான கூறுகள் அதனை விட்டு வெளியேறுவதற்கு பதிலாக தண்ணீரிலே சேமிக்கப்பட்டுவிடும்.

  1. தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்கள்

மீண்டும் கொதிக்க வைக்கப்படும் தண்ணீர் எந்த மாதிரியான தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களைக் கொண்டிருக்கும் என வினவலாம். மீண்டும் கொதிக்க வைக்கும் தண்ணீரில் நைட்ரேட், ஆர்சனிக், ஃபுளோரைடு போன்ற பொருட்கள் இருக்கின்றன.

 

  1. சிறுநீரக கற்கள்

ஒரு பாட்டில் தண்ணீர் ஆர்சனிக் இருக்கிறது என்று தெரிந்தால் நீங்கள் அதனை வாஙிகி உபயோகப்படுத்த மாட்டீர்கள்.  மீண்டும் கொதிக்க வைக்கும் தண்ணீரில் ஆர்சனிக் இருக்க வாய்பிருக்கும் போது பின் எதற்காக நீரை மீண்டும் குளிர்விக்கிறீர்கள்?  எடுத்துக்காட்டாக நீரில் சேகரிக்கப்படும் கால்சியம் உப்புக்கள், பித்தப்பை கற்கள் மற்றும் சிறுநீரகக் கற்களை ஏற்படுத்தும்.

  1. நச்சு நைட்ரேட்கள்

பொதுவாக அதிக உஷ்ண நிலையில் தண்ணீரை கொதிக்க வைக்கும் பொழுது நைட்ரேட்கள் வெளிப்படுகின்றன.  அதிலும் சூடேற்றி வைத்த தண்ணீரை மீண்டும் கொதிக்க வைக்கும் பொழுது நைட்ரேட்டுகள் நஞ்சாகி விடுகின்றன.  அதாவது உயா் உஷ்ண நிலை, நைட்ரேட்டின் தன்மைகளை முற்றிலுமாக மாற்றி நைட்ரேட்டுகளை நைட்ரோசமைன்களாக மாற்றி விடுகிறது.  மேலும் இந்த நைட்ரோசைமன்கள் கார்சினோஜெனிக் ஆகும்.

  1. ஆர்சனிக் நஞ்சாதல்

நீங்கள் சுட வைக்கும் தண்ணீரை எடுத்துக் கொள்ளும் போது நாளாவட்டத்தில் ஆர்சனிக் நஞ்சூட்டத்தால் பாதிக்கப்படுவீர்கள்.  இது  இதய நோய், புற்று நோய், மலட்டுத்தன்மை மற்றும் நரம்பு பிரச்சனைகள் என மிகவும் கடுமையான சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுத்துகிறது.

  1. அதிகப்படியான ஃபுளோரைடு

நீங்கள் அதிகப்படியான ஃபுளோரைடு எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சினைகளை உணர முடியும்.  அதிக அளவு ஃபுளோரைடால் அதிகமான குழந்தைகள் நினைவாற்றல் சார்ந்த பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.