செல்பீ எடுக்க புதிய வளையும் தன்மை கொண்ட ஸ்டிக்

2F8AF8F700000578-3368477-image-a-43_1450680034750

செல்பீ கலாச்சாரம் 2015 ல் ஒரு பெரிய புரட்சியே செய்துவிட்டது.  எல்லாரும் செல்பீக்கு அடிமையாகிவிட்டனர்.  இனிமேல் செல்பீதான் ஸ்மார்ட் போனின் ஒரு பெரிய வசதியாக இருக்கும்.

இந்த செல்பீ எடுப்பதற்கு நிறைய வழிகளை தேடுகின்றனர்.  இதனால் பல விபத்துக்கள் நடந்துவிடுகின்றது.  செல்பீ எடுக்க செல்பீ ஸ்டிக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  இந்த செல்பீ ஸ்டிக்குகளை கழுத்தில் மாட்டிக்கொள்ளலாம். முகத்தினை குளோசப்பில் செல்பீ எடுக்கலாம்.

இந்த செல்பீ எடுப்பது மிக எளிதான ஒன்று தான் என்றாலும் அதை பல கோணங்களின் எடுக்கின்றேன் பேர்வழி என்று புயல், ரயில், நெருப்பு, போர் என்று அனைத்து இடங்களிலும் பிடித்து செல்பீ எடுக்கின்றார்கள். இதனால் தான் செல்பீ ஸ்டிக் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது போனை பிடித்துக்கொள்கின்றது.

இதனால் செல்பீ எடுப்பது எளிதாகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.