வருகின்றது வாட்டர் ப்ரூஃப் ஐபோன் 7

iphone-7-rumored-image

ஒவ்வொரு முறையும் ஐபோன் வெளிவரும் போது சில தொழில் நுட்பங்களை உள்ளடக்கி உருவாகின்றது அந்த வகையில் தான் வாட்டர் ப்ருஃப் வசதியை iPhone 7 ல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த ஐபோனின் ஹெட்போன் செருகும் துளையானது ஹெட் போன் செருகும் போது தளர்ந்து வழிவிடுகின்றது.  பின் ஹெட்போனை எடுத்தவுடன் பழைய நிலைக்கு திரும்பி விடுகின்றது.  இது பாதுகாப்பை கையாள பயன்படுகின்றது.  மாசு, தூசு, தண்ணீர் போன்றவைகள் உள் நுழையாமல் இருக்க இந்த வசதிகள் உள்ளது.

ஐபோன் 7S இன்னும் பல மாதிரிகளை உள்ளடக்கியிருக்கும். பல ஆப்சன்களையும் உள்ளடக்கியிருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.