வந்தாச்சு பெப்சி ஸ்மார்ட் போன்கள்

download (99)

 

குளிர்பானம் தயாரிக்கும் கம்பெனியான பெப்சி குளிர்பானங்கள் விற்று பெரிய நிறுவனமாக வந்த பிறகு இப்போது ஸ்மார்ட் போன் தயாரிப்பில் இறங்கியுள்ளது.   இந்த பெப்சி நிறுவனம் நான்கு மாதங்கள் முன்னர் ஸ்மார்ட் போன் தயாரிக்கும் கம்பெனியில் இறங்கியுள்ளோம் என்றும் அதற்காக பிரபல ஸ்மார்ட் போன் நிறுவனத்துடன் கூட்டு சேர்வதாக கூறியிருந்தது.

அந்த நிறுவனம் கூட்டு சேர்வதற்குள் பெப்சி நிறுவனம் தானாகவே சொந்தமாக ஸ்மார்ட் போன் தயாரிப்பில் இறங்கிவிட்டது.  முதன்முதலாக சீனாவில் தனது முதல் படைப்பினை வெளிவிட்டுள்ளது.  நிறைய ரசிகர்கள் பெப்சி ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு சேர்ந்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.