மின்சார வாழைப்பழம்

-font-b-USB-b-font-2-0-Hi-Speed-4-Port-Splitter-font-b-Hub
விளையாட்டு வீரர்கள் ஒழுங்காக உணவு உட்கொள்ளவும் தவறாமல் டயட்டை கடைப்பிடிக்கவும் சீன மூளைகள் புத்தாக ஒரு கருவியை கண்டுபிடித்துள்ளது.  இந்தக் கருவியை வாழைப்பழம் அல்லது பிரட் துண்டுகளில் உள்ளே நுழைத்துவிட்டால் அது உடலில் உள்ள கருவியோடு இணைக்கப்பட்டப்பின் அது சரியான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது  சென்சார் மூலம் விளையாட்டு வீரருக்குத் தேவையான சத்துக்களை பெற வாழைப்பழத்தில் உள்ள கருவி சிக்னல் கொடுக்கும்.
விளையாட்டு வீரருக்கு சரியான ஊட்டசத்துகிடைக்க தான் இந்த ஏற்பாடாம் கேட்கவே அருமையாக இருக்கின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.