செவ்வாய் கிரகத்தில் பெரிய எலி-பீதியில் அமெரிக்கா

download (91)

செவ்வாய் கிரகத்தில் தேடுதலில் நிதமும் நிறைய விசயங்கள் சிக்குகின்றன அதில் புத்தர்சிலை, பெண்உருவம் என்ற வரிசையில் இப்போது ஒரு பெரிய எலியின் படம் சிக்கியுள்ளது.

மேலும் அமெரிக்காவில் எலித்தொல்லைகள் அதிகம் எலிகளால் நிறைய பிரச்சினைகளைச் சந்தித்துள்ளனர்.  80 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக எலிகள் கொல்லப்பட்டன இருந்தாலும் எலி பீதி குறையவில்லை.

இந்த நிலையில் வாழ்வதற்கு ஏதுவாக செவ்வாய் கிரகம் இருக்குமா என்று தேடினால் அங்கேயும் எலியின் உருவமா என்ற ஆச்சரியம் மற்றும் பீதியடைந்துள்ளனர்.

ஆய்வாளர்கள் செயற்கைக்கோள் அனுப்பிய படத்தை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.